04.03.2020 - Razpisna dokumentacija za javno naročilo male vrednosti št.1/2020-JNMV-čiščenje

Razpisna dokumentacija (DOCX,PDF)