Druge informacije

Seznam evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000,00 EUR in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3 in so bila oddana od 1.1.2019 do 31.12.2019.